Maria Scutari

Contact Agent

 • Maria Scutari
 • 078888519

Botanica, Hristo Botev

Chișinău, Botanica, Hristo Botev 6
 • 70 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Melestiu

Chișinău, Centru, Melestiu 26/5
 • 52 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Independenței

Chișinău, Botanica, Independenței 44
 • 75 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Alexei Mateevici

Chișinău, Centru, Alexei Mateevici 15
 • 87 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Alexei Mateevici

Chișinău, Centru, Alexei Mateevici 15
 • 121 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Dacia

Chișinău, Botanica, Dacia 38/5
 • 60 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Zelinski

Chișinău, Botanica, Zelinski 15
 • 56 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Natalia Gheorghiu

Chișinău, Centru, Natalia Gheorghiu 30
 • 60 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, 31 august

Chișinău, Centru, 31 august 79/1
 • 150 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Romană

Chișinău, Centru, Romană 2/3
 • 72 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Așhabad

Chișinău, Botanica, Așhabad 127
 • 60 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Ion Creangă

Chișinău, Buiucani, Ion Creangă 61
 • 48 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Valea Trandafirilor

Chișinău, Centru, Valea Trandafirilor 16
 • 63 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Primăverii

Chișinău, Buiucani, Primăverii 4
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Albișoara

Chișinău, Centru, Albișoara 76/2
 • 50 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Bucuriei

Chișinău, Centru, Bucuriei 10
 • 61 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Corobceanu

Chișinău, Centru, Corobceanu 7A
 • 46 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Liviu Deleanu

Chișinău, Buiucani, Liviu Deleanu 24
 • 57 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Petru Movilă

Chișinău, Centru, Petru Movilă
 • 98 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Alexandru cel Bun

Chișinău, Centru, Alexandru cel Bun 63
 • 50 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Râșcani, Kiev

Chișinău, Riscani, Kiev 16/6
 • 56 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 74
 • 81 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, București

Chișinău, Centru, București 90
 • 123 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, București

Chișinău, Centru, București 90
 • 42 m²
 • 1 Baie

Centru, București

Chișinău, Centru, București 90/2
 • 130 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Trandafirilor

Chișinău, Botanica, Trandafirilor 11/5
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Botanica, Hristo Botev

Chișinău, Botanica, Hristo Botev 6
 • 76 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Muncești

Chișinău, Botanica, Muncești 316
 • 35 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 63
 • 60 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Bernardazzi

Chișinău, Centru, Bernardazzi 79
 • 105 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Vlaicu Pârcălab

Chișinău, Centru, Vlaicu Pârcălab 28
 • 150 m²
 • 4 Camere
 • 2 Baie

Centru, Melestiu

Chișinău, Centru, Melestiu 26/10
 • 93 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Ion Doncev

Chișinău, Centru, Ion Doncev 20
 • 100 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, 31 August

Chișinău, Centru, 31 August 79/1
 • 120 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Botanica, Tudor Strișcă

Chișinău, Botanica, Hristo Botev 2
 • 120 m²
 • 5 Camere
 • 2 Baie

Centru, Sfatul Țării

Chișinău, Centru, Sfatul Țării 59
 • 70 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Decebal

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 74
 • 85 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Anestiade

Chișinău, Centru, Anestiade 8
 • 62 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Independenței

Chișinău, Centru, Independenței 4/6
 • 47 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Melestiu

Chișinău, Centru, Melestiu 26/1
 • 76 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Ashabad

Chișinău, Botanica, Ashabad 127/5 Bloc A
 • 60 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Anestiade

Chișinău, Centru, Anestiade 3
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Valea Trandafirilor

Chișinău, Centru, Valea Trandafirilor 18
 • 68 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ismail

Chișinău, Centu, Ismail 58/8
 • 70 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ismail

Chișinău, Centru, Ismail 58/8
 • 110 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Telecentru, Mitropolitul Gurie Grosu

Chișinău, Telecentru, Gurie Grosu 16
 • 350 m²
 • 4 Camere
 • 3 Baie

Centru, Ioan Botezătorul

Chișinău, Centru, Ioan Botezatorul 13A
 • 350 m²
 • 4 Camere
 • 4 Baie

Buiucani, Barbu-Lăutaru

Chișinău, Buiucani, Barbu-Lăutaru 31
 • 350 m²
 • 5-8 Camere
 • 4-5 Baie

Buiucani, Primăverii

Chișinău, Buiucani, Primăverii 2
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Cosmescu

Chișinău, Centru, Cosmescu
 • 41 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Decebal

Chișinău, Botanica, Decebal 6/1
 • 80 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ismail

Chișinău, Centru, Ismail 58
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi
 • 57 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Telecentru, George Meniuc

Chișinău, Telecentru, George Meniuc 30/2
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Testemițanu

Chișinău, Botanica, Testemițanu 37
 • 70 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Buiucani, Primăverii

Chișonău, Primăverii 11, ap. 3
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Sfatul Țării

Chișinău, Centru, Sfatul Țării sc 3
 • 105 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Independenței

Chișinău, Botanica, Independenței 2/2
 • 48 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ismail

Chișinău, Centru, Ismail 58/1
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Telecentru, Miorița

Chișinău, Telecentru, Miorița 5/1
 • 75 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, Gheorghe Caşu

Chișinău, Centru, Gheorghe Caşu 30 E
 • 65 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 63
 • 45 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 27
 • 85 m²
 • 3 Camere

Centru, Ismail

Chișinău, Centru, Ismail 58
 • 85 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Primăverii

Chișinău, Buiucani, Primăverii 2
 • 100 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Alexandru Cosmescu

Chișinău, Centru, Alexandru Cosmescu 5B
 • 70 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ivan Zaikin

Chișinău, Centru, Ivan Zaikin 10
 • 50 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Muzicescu

Chișinău, Buiucani, Muzicescu 4
 • 42 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Hristo Botev

Chișinău,Botanica, Hristo Botev 6
 • 46 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Gheorghe Cașu

Chișinău, Centru, Gheorghe Cașu 20/A
 • 57 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Cuza Vodă

Chișinău, Botanica, Cuza Vodă 2
 • 62 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Zelinski

Chișinău, Botanica, Zelinski 30
 • 56 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Grenoble

Chișinău, Botanica,Grenoble 120/3
 • 48 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Telecentru, Ialoveni

Chișinău, Telecentru, Ialoveni 18
 • 140 m²
 • 3 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ismail

Chișinău, Centru, Ismail 58/1
 • 78 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Nicolai Zelinski

Nicolai Zelinski 15/6
 • 43 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Ciuflea

Chișinău, Centru, Ciuflea 4
 • 65 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Centru, Constantin Vârnav

Chișinău, Centru, Vârnav 20/2
 • 61 m²
 • 2 Camere

Centru, Vârnav

Chișinău, Centru, Vârnav 20/2
 • 45 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Anestiade

Chișinău, Centru, Anestiade 8
 • 140 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie

Centru, 31 august

Chișinău, Centru, 31 august 79/1
 • 116 m²
 • 1 Baie

Botanica, Cuza Vodă

Chișinău , Botanica , Cuza Vodă 17/9
 • 52 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Cetru, Valea Trandafirilor

Chișinău, Centru, Valea Trandafirilor 18
 • 49 m²
 • 1 Baie

Centru, Lev Tolstoi

Chișinău, Centru, Lev Tolstoi 24/4
 • 119 m²
 • 3 Camere

Botanica, Zelinski

Chișinău, Botanica, Zelinski 13
 • 80 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Cuza Vodă

Chișinău, Botanica, Cuza Vodă 17/7
 • 37 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Botanica, Cuza Vodă

Chișinău, Botanica, Cuza Vodă 27/2
 • 10 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Buiucani, Vasile Lupu

Chișinău, Buiucani, Vasile Lupu 61
 • 30 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Ciocana, Ginta Latină

Chișinău, Ciocana, Ginta Latină 12/1
 • 50 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Albișoara

Chișinău, Centru, Albișoara 80/10
 • 40 m²
 • 1 Camere
 • 1 Baie

Centru, Albișoara

Chișinău, Centru, Albișoara 72/5
 • 65 m²
 • 2 Camere
 • 1 Baie

Telecentru, Aurel David

Mooldova, Chișinău , Telecentru , Aurel David 7
 • 248 m²
 • 6 Camere
 • 1 Baie

Centru, Valea Trandafirilor

Moldova, Chișinău, Botanica, Valea Trandafirilor 18
 • 130 m²
 • 3 Camere
 • 2 Baie