Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.
Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.
În cadrul programului sunt acceptate următoarele persoane:
*care dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei 1 o locuință a cărei suprafață nu depășește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
*care deţin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau donaţie;
*ale căror soţ/soţie deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuință care nu depășește suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului;
*ale căror soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau prin donaţie;
*beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”
1 Membru al familiei se consider soțul/soția beneficiarului și copilul acestora care nu a atins vârsta de 18 ani în momentul solicitării creditului. Certificatul de confirmare că persoana fizică este eligibilă și corespunde criteriilor se va elibera de către Agenția Servicii Publice.
Veniturile oficiale salariale ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia trebuie să fie de două ori mai mare decât rata lunară a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de garantare). Sunt acceptate și veniturile salariale ale unei rude de gradul I a beneficiarului și/sau ale soțului/soției acesteia.
Adresa

49, Strada Alexandru cel Bun, Chișinău 2012

Numarul
  • +373 78888511
Email

info@chirii.md