Pentru a obține un credit ipotecar ”Prima Casă”, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:
* Cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
* Cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
* Buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
* Adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
* Carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
* Extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
* Certificat eliberat de Agenția Servicii Publice care confirmă faptul că beneficiarul împreună cu alți membri ai familiei, soțul/soția acestuia împreună cu alți membri ai familiei, dețin o locuință cu o suprafață ce nu dăpșește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
* Alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
* Raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.
Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri.
În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.
Adresa

49, Strada Alexandru cel Bun, Chișinău 2012

Numarul
  • +373 78888511
Email

info@chirii.md